ODF
Skontaktuj się z nami: +48 666 899 995
facebook OEG twitter OEG
wersja beta

Inna Parfeniuk

alenaStudiowała ukrainistykę na Wydziale Lingwistyki Stosowanej oraz kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej na Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.  Od stycznia 2016 roku jako wolontariuszka w Fundacji Otwarty Dialog pomaga cudzoziemcom w legalnym uzyskiwaniu prawa pobytu i podejmowaniu pracy na terytorium Polski.  Pracuje w Fundacji Ternopilskiej.  Działa na rzecz cudzoziemców przebywających w Polsce i tych, którzy mają zamiar do naszego kraju przybyć. Pomaga imigrantom – zgodnie z literą prawa Rzeczpospolitej Polskiej – na rynku pracy, w systemie edukacji i kształcenia, wspiera i propaguje integrację cudzoziemców z polskim społeczeństwem.


s