ODF
Skontaktuj się z nami: +48 666 899 995
facebook OEG twitter OEG
wersja beta

Otwarcie rynków w UE

Niniejsze opracowanie ma za zadanie udzielenie pomocy dla sektora MŚP w dążeniu do umiędzynarodowienia i rozwoju. Mamy nadzieję, że znajdziecie w nim Państwo odpowiedzi na wiele pytań, które niepokoją dziś przedsiębiorców, a mianowicie: promocja wyrobów na rynku UE, poszukiwanie partnerów, warunki prowadzenia biznesu w UE i wsparcie dla sektora MŚP ze strony państwa.

POBIERZ RAPORT


s