ODF
Skontaktuj się z nami: +48 666 899 995
facebook OEG twitter OEG
wersja beta

Strategia rozwoju gospodarki z punktu widzenia ostatnich zmian geopolitycznych

Należy wykorzystać okres kryzysu związany z zamknięciem tradycyjnych rynków zbytu do zmiany orientacji ukraińskich firm. Po zakończeniu kryzysu zmiany pozostaną i będą sprzyjały dalszemu rozwojowi sytuacji geopolitycznej w kierunku polityki zachodniej. Nie pozwolą też na powrót do tak zwanej wielowektorowej polityki, która doprowadziła Ukrainę do zerwania podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską i dalszej destabilizacji sytuacji na Ukrainie

POBIERZ RAPORT


s