ODF
Skontaktuj się z nami: +48 666 899 995
facebook OEG twitter OEG
wersja beta

Warto być przedsiębiorczym. Kolejne spotkanie Akademii Legalizacji Pobytu i Aktywizacji Zawodowej Obcokrajowców w Polsce

18 maja 2016 r. w centrum „Ukraiński Świat” odbyło się kolejne spotkanie w ramach Akademii Legalizacji Pobytu i Aktywizacji Zawodowej Obcokrajowców w Polsce. Tego dnia z prezentacją o rodzajach działalności gospodarczej w Polsce i praktycznych uwarunkowaniach prowadzenia biznesu w poszczególnych formach wystąpił Bartosz Kramek (przy wsparciu specjalistki programu Open Europe GroupAleny Zelianko).

Rozmawialiśmy nie tylko o przepisach, ale również kosztach, czasie rejestracji, obowiązkach sprawozdawczych, formach opodatkowania, obsłudze rachunkowej, elastyczności reprezentacji oraz – specyfice i regulacjach dotyczących podejmowania działalności przez cudzoziemców. Jedno na pewno nie ulega wątpliwości – warto być przedsiębiorczym!

Dziękujemy za Wasz aktywny udział i zapraszamy na kolejne spotkania!

 


s