ODF
Skontaktuj się z nami: +48 666 899 995
facebook OEG twitter OEG
wersja beta

O nas

Jako polska firma wprowadzamy ukraińskich przedsiębiorców na rynek Unii Europejskiej. Integracja gospodarcza z Europą to proces, na który skazany jest ukraiński biznes. Wygrają ci, którzy ten krok postawią jako pierwsi. Jesteśmy waszym wsparciem i przewodnikiem na tej drodze.

Ukraina znajduje się w fazie przemian, które zadecydują o jej przyszłości na wiele lat. Kryzys, jaki obecnie przechodzi państwo stwarza nie tylko zagrożenia, ale i szanse dla biznesu. Taką szansą jest integracja gospodarcza z UE. W 2014 r. została podpisana umowa stowarzyszeniowa, która wskazuje strategiczny kierunek rozwoju.

Polska, największy zachodni sąsiad Ukrainy, tę drogę ma już za sobą. Umowę o stowarzyszeniu z UE podpisaliśmy w 1991 r. Kiedy rozpadł się ZSRR i RWPG straciliśmy na wiele lat rynki wschodnie. Sytuacja gospodarcza była dramatyczna, ale nasz biznes po prostu nie miał wyboru – musiałposzukiwać partnerów na Zachodzie. W 2004 r. staliśmy się pełnoprawnym członkiem UE. Wielki europejski rynek i unijne fundusze, których staliśmy się największym beneficjentem zmieniły nasz kraj, prawo, infrastrukturę, gospodarkę i biznes. Dziś polski PKB jest ponad 3-4 razy większy od ukraińskiego, chociaż w 1991 r. znajdowaliśmy się na tym samym poziomie rozwoju. Zmieniła siętakże struktura naszej gospodarki – upadły bądź musiały przejść restrukturyzację wielkie państwowe przedsiębiorstwa. Obecnie ponad 95% naszego PKB generuje mały i średni biznes. Polska i Niemcy to dziś – wzajemnie – najwięksi partnerzy gospodarczy. Nasza wymiana handlowa w 2013 r. to ponad 78 mld euro. To nie tylko niemieckie fabryki samochodów w Polsce i polskie autobusy w Niemczech, ale dziesiątki tysiące powiązań w sektorze MSP po obu stronach granicy. Granicy, której nie ma w praktyce od 2007 r., kiedy staliśmy się członkiem strefy Schengen.

Ukraina, znajduje się na początku tej samej drogi. Nie ma powodu dla którego Polska i Ukraina nie miałyby stać się partnerami tak bliskimi, jak Polska i Niemcy. Ukraina potrzebuje dziś wsparcia, ale to wsparcie nie może sprowadzać się jedynie do dotowania budżetu skorumpowanego i dysfunkcjonalnego państwa coraz bardziej sfrustrowanych ludzi. Ukraina i Ukraińcy potrzebująpieniędzy, ale muszą nauczyć się, w jaki sposób mogą je zarabiać w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych. Ukraińskie przedsiębiorstwa muszą tworzyć wartość użyteczną dla zachodnich partnerów oraz – w dalszej perspektywie – stać się wiarygodne dla zachodnich inwestorów. Ukraińska gospodarka i ukraiński biznes mają ogromny potencjał, który musi zostać uwolniony i zaprzęgnięty do pracy według europejskich reguł i standardów.

Silna Ukraina to nie tylko inwestycja w nasze bezpieczeństwo, ale także w nasz narodowy, polski interes. Ukraina nie będzie silna tak długo jak długo przy życiu będą utrzymywały ją dotacje i kredyty z zagranicy. Ukraina będzie silna, stabilna i bezpieczna wtedy, kiedy ukraiński biznes zintegruje się z Europą, dzięki czemu państwo zrównoważy swój budżet i wypracuje szybki wzrost gospodarczy.

Ukraina – to Europa.

pl-flague-flagua-flag


s