ODF
Skontaktuj się z nami: +48 666 899 995
facebook OEG twitter OEG
wersja beta

Bartosz Kramek

CEO

kramekPrzewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog, Prezes Zarządu KL Solutions SPRL. Organizator misji obserwacji i wsparcia ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w trakcie EuroMajdanu na przełomie 2013/14 r. Od 2009 r. zaangażowany we wsparcie na rzecz demokracji, rządów prawa i praw człowieka w krajach byłego ZSRR. Komentator radiowy i telewizyjny.

W poprzednich latach zajmował stanowisko dyrektora handlowego spółki nowych mediów Etendard Sp. z o.o. i redaktora naczelnego portalu telewizji korporacyjnej Inwestor TV, który rozwijał w ramach Grupy Etendard pod patronatem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Specjalista ds. wykorzystania nowych technologii na rynku kapitałowym, w komunikacji korporacyjnej, relacjach inwestorskich oraz promocji ofert publicznych (m. in. Dolnośląskie Surowce Skalne, ENEL-MED, ZPC Otmuchów, KRUK).

Przed podjęciem pracy w Grupie Etendard zatrudniony wcześniej jako Account Manager i Webcast Evangelist w firmie TransmisjeOnline Sp. z o.o. Był odpowiedzialny za rozwój w obszarze relacji inwestorskich, szkoleń online (webcasty), oraz edukacji i nauki. Ekspert projektu „How to Webcast. New Media Use in the Efficient Learning Process” Fundacji Obserwatorium Zarządzania; współautor podręcznika „How to Webcast. Manual trenera”.

W latach 2008-09 w Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club koordynator projektu badawczego „Strategie najlepszych” poświęconego rozwojowi przedsiębiorczości na przestrzeni 20 lat gospodarki rynkowej w Polsce.

Wykształcenie menedżerskie uzyskał w trakcie studiów na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Akademii Leona Koźmińskiego.

e-mail: [email protected]


s